hegumen

m
Cristianisme

A l’Orient cristià, superior d’una comunitat monàstica.

Bé que originàriament equivalent, el sobrepassà en importància el títol d'arximandrita.