heliodor

m
Mineralogia i petrografia

Varietat del beril.