Heliodor Guillén i Piedemonti

(Alacant, 1864 — Alacant, 1940)

Pintor, deixeble d’Aurelià Ibarra, de Llorenç Casanova i —a Madrid— de Casto Plasencia.

Molt considerat a Alacant, hi ocupà càrrecs professionals i honorífics i participà en la decoració del Casino. Autor d’obres d’un gran format i de temes truculents (Sols!, diputació provincial; El nàufrag, Casino; El pescador de perles, fet com a pensionat a Itàlia), féu moltes obres de gènere, bells paisatges d’Alacant, racons de sagristies, claustres i temples, etc.