heliògraf

heliofanògraf
heliógrafo (es)
heliograph (en)
m
Meteorologia

Aparell per a mesurar el temps d’insolació.

El més conegut és l'heliògraf de Campbell-Stokes, constituït per una esfera de vidre que concentra els raigs del Sol en un punt, el qual, en el transcurs del dia, es desplaça sobre una cartolina i hi deixa un rastre carbonitzat en els intervals durant els quals ha brillat el Sol.