hemocianina

f
Bioquímica

Pigment respiratori que conté i actua com a transportador d’oxigen.

Ocorre en certs crustacis i mol·luscs, dels quals hom l’obté cristal·litzada. La forma oxidada és de color blau, i la reduïda, incolora. Les hemocianines procedents d’espècies distintes es diferencien pels punts isoelèctrics, les corbes de dissociació, els pesos moleculars i altres propietats.