hemograma

m
Medicina

Descripció proporcional d’alguns elements citoformes continguts en la sang.

Té com a finalitats principals consignar el nombre d’eritròcits, el contingut d’hemoglobina d’aquests eritròcits, el nombre de leucòcits i la proporció dels diferents leucòcits (neutròfils, eosinòfils, basòfils, presegmentats i monòcits).