hemosporidis

m
pl
Zoologia

Subordre d’esporozous telosporidis de l’ordre dels coccidis que comprenen formes paràsites amb dos hostes.

L’hoste provisional és un mosquit en el qual els hemosporidis realitzen la fase asexual del cicle reproductor; l’hoste definitiu és un vertebrat en el qual ocasionen malalties greus. Un hemosporidi destacat és el plasmodi.