hendecasíl·lab

m
Literatura

Vers d’onze síl·labes.

Gairebé desconegut en poesia catalana antiga, les Leis d’amor el consideren el resultat d’una fusió de dos versos de 5 i 6 (o de 6 i 5) síl·labes. Modernament és format per la unió de dos versos, el primer dels quals té final femení. L’hendecasíl·lab català no correspon a l’italià, que ha estat el vers més usat en aquesta llengua, per tal com en català hom compta les síl·labes del vers fins a la darrera síl·laba accentuada, i l’italià les compta fins a la síl·laba àtona que segueix la darrera síl·laba accentuada. Per tant, l’hendecasíl·lab italià dóna en català el decasíl·lab sense cesura.