Henri de Turenne

(Sedan, Xampanya, 1611 — Sasbach, 1675)

Nom amb què és conegut el mariscal de França Henri de La Tour d’Auvergne.

Es distingí com a eminent estratega en la guerra dels Trenta Anys, durant la qual combaté al Rin, a Flandes i a Itàlia. Alineat inicialment al costat des prínceps durant la Fronda, acabà per comandar l’exèrcit reialista i derrotà Condé (1652). Fou encarregat de continuar la guerra contra la monarquia hispànica sobre la qual aconseguí les victòries que dugueren a signar el tractat dels Pirineus (1659) i que li valgueren el nomenament de mariscal general. Durant la guerra de Devolució combaté brillantment a Flandes i també ho féu, més tard, a Holanda (1673), al Franc Comtat, al Palatinat (1674), a Alsàcia. Napoleó Bonaparte féu traslladar les seves despulles als Invalides, on reposen amb les d’altres militars il·lustres.