Henri-Marcel Gaussen

(Cabrièras d'Aigas, Provença, 1891 — Tolosa, 1981)

Botànic provençal.

Professor de la facultat de ciències de Tolosa (Llenguadoc) i director del servei del mapa de vegetació de França. És autor de Géographie des plantes (1931), Géographie botanique et agricole des Pyrénées orientales (1934), Les fôrets des Pyrénées (1930-42) i uns 450 treballs més sobre botànica, geografia, boscs, climatologia i cartografia.