Henri Victor Regnault

(Aquisgrà, 21 de juliol de 1810 — París, 19 de gener de 1878)

Físic i químic francès.

Fou professor a l’École Polytechnique de París com a successor de Gay-Lussac (1840). Estudià els fluids i els vapors i ideà un tipus d’higròmetre. Descobrí el tetraclorur de carboni i investigà els halògens i els hidrocarburs. Publicà diversos tractats, molt extensos.