Henry Bessemer

(Charlton, Hertfordshire, 19 de gener de 1813 — Londres, 15 de març de 1898)

Enginyer metal·lúrgic anglès.

Ideà nombroses innovacions en el tractament dels metalls i el 1855 descobrí un procediment per a l’obtenció de l’acer a partir de la fosa (procediment de Bessemer). El 1879 fou nomenat membre de la Royal Society.