Henry Green

(Tewkesbury, Gloucester, 1905 — Londres, 1973)

Nom amb què és conegut el novel·lista britànic Henry Vincent Yorke.

Amb les seves nou novel·les de realisme poètic aconseguí de mostrar els aspectes trists i còmics de l’estructura classista anglesa. De títol esquemàtic totes elles, la més famosa és Loving (1945), i entre les restants cal esmentar Blindness (1926), Party Going (1939), Nothing (1950). També és autor d’una autobiografia, Pack My Bag (1940).