Henry Gwyn Moseley

(Weymouth, 1887 — Gal·lípoli, 1915)

Físic anglès.

Creador de l’espectroscòpia dels raigs X, relacionà les ratlles d’aquest espectre amb l’estructura electrònica dels àtoms d’aquells elements que utilitzava com a anticàtode, i així pogué confirmar l’ordre ja establert dins la taula periòdica de Mendelejev, com també l’existència de llacunes corresponents als números 43, 61 i 75. La seva tècnica féu possible el descobriment de nous elements, com l’hafni i el reni.