Henry Laurence Gantt

(Calvert County, Maryland, 1861 — Pine Island Farm, Nova York, 1919)

Enginyer nord-americà.

Continuador de l’obra de F.W. Taylor, s’especialitzà en mètodes de direcció d’empreses i fou un preconitzador de les relacions humanes en l’empresa. Durant la Primera Guerra Mundial ideà un sistema de planificació i de control de la producció, els gràfics de Gantt.