hepàtiques

marcanciates, marcanciòpsids
f
pl
Botànica

Classe de briòfits tal·losos o amb fil·lidis i amfigastris.

Són de simetria dorsiventral i tenen un protonema tal·loide i molt reduït. Llurs cèl·lules solen presentar eleoplasts. Tenen càpsules amb elàters i sense columel·la. Hom hi distingeix els ordres de les jungermannials i de les marcancials.