Hera

Ἥρα (el)

Divinitat olímpica, filla de Cronos, germana i muller de Zeus i dea de la vida matrimonial.

Venerada antigament a Argos, fou associada al pare dels déus, i ocupà un lloc de preeminència per damunt de les altres divinitats, que passaren a ésser amants del seu marit. Això originà la llegenda de la infidelitat de Zeus i de la gelosia d’Hera. El seu culte s’estengué per tot Grècia i el sud d’Itàlia (li foren dedicats santuaris: l’Herèon d’Argos, els de Samos i d’Olímpia, etc). Hom n'ha conservat nombroses estàtues, entre les quals se'n destaca una d’acèfala al Musée du Louvre, de París.