herba

hierba (es), grass (en)
f
Botànica

Planta angiosperma sense teixits llenyosos.

Les herbes poden ésser anuals, si completen el cicle vital en menys d’un any; biennals, si els calen dos anys per a florir i granar; perennes, si persisteixen més de dos anys; i vivaces, si els òrgans subterranis perduren mentre que les parts aèries moren cada any.