herbaci
| herbàcia

adj
Botànica

Amb aspecte o amb caràcters d’herba, dit principalment dels vegetals superiors no lignificats.