Hermann Günther Grassmann

(Stettin, Pomerània, 15 d’abril de 1809 — Stettin, Pomerània, 26 de setembre de 1877)

Matemàtic i lingüista alemany.

Fou capdavanter de la moderna anàlisi vectorial i autor de diversos manuals d’aritmètica i de trigonometria: entre altres, de Die Wissenschaft der extensiven Grössen oder die Ausdehnungslehre (‘La ciència de les magnituds extensives o la teoria de l’extensió’, 1844) i de Die Ausdehnungslehre (1862); i, com a lingüista, de Wörterbuch zum Rig-Veda (‘Diccionari del Rig-Veda’, 1875) i una traducció del Rig-Veda (1876-77).