Hermann Heinrich Gossen

(Düren, 1810 — Colònia, 1858)

Economista alemany, precursor dels principis del decreixement de la utilitat marginal .

En la seva obra, del 1856, sobre les lleis que regulen l’intercanvi, exposà les anomenades lleis de Gossen sobre la saturació progressiva de les satisfaccions i les necessitats. Aquesta aportació, recollida per Jevons vint-i-cinc anys més tard, fou la base de la teoria subjectiva del valor i del marginalisme.