Hermann Schulze-Delitzsch

(Delitzsch, Saxònia, 1808 — Potsdam, 1883)

Economista alemany.

Membre de l’Assemblea Nacional (1848), de la Segona cambra prussiana (1849 i 1861) i del Reichstag (1867). Teòric del cooperativisme, fundà (1865) el Deutsche Genossenschaftsbank. Publicà: Die arbeitenden Klassen und das Assoziationswesen in Deutschland (‘La classe treballadora i l’associacionisme a Alemanya; 1858), Die Entwicklung des Genossenschaftswesens (‘El desenvolupament del cooperativisme; 1870).