hermetisme

m

Qualitat d’hermètic, dificultat d’interpretació, incomprensibilitat.