Hermies Sozòmenos

Ἑρμίας Σωζόμενος (el)

(Bethelea, prop de Gaza,, segle V — Bethelea, prop de Gaza,, segle V)

Historiador eclesiàstic bizantí.

Visqué a Constantinoble sota el regnat de Teodoric II i escriví una Història de l’Església, en nou llibres, que abraça el període que va del 324 al 439 (només n'ha pervingut el text fins el 425), documentada en Sabí, Atanasi, Eusebi, Rufí i Sòcrates.