Herodies

(?, segle I — ?, segle I)

Neta d’Herodes el Gran.

Es casà amb el seu oncle Herodes Filip, del qual tingué Salomé, després s’uní al germanastre d’aquest, Herodes Antipas. Apareix en els Evangelis com a instigadora de la mort de sant Joan Baptista.