Heròdot

Ἡρόδοτος (el)
(Halicarnàs, 480 aC — Atenes, 420 aC)

Historiador grec.

Es proposà de rectificar les obres dels logògrafs, sobretot les d'Hecateu, massa tolerants amb l’admissió d’elements fabulosos o novel·lescs. D’acord amb els conceptes jònics de l’enquesta (ιστορίη) i de la contemplació personal (φεϖρίη), visità tot el món conegut a la seva època i amb les experiències adquirides redactà les Històries, nou llibres, escrits en dialecte jònic, que començaren essent uns tractats de geografia, història i costums dels diferents països i continuaren amb l’estudi de les guerres mèdiques i llurs protagonistes. En aquest punt, aportà a la història el concepte de la tragèdia, la relació entre culpa i càstig, entre supèrbia i humiliació.

Com Èsquil en la seva tragèdia, Heròdot sostingué que el fracàs dels perses fou la resposta dels olímpics al fet d’haver sollat terres i mars que no els pertanyien. Amb la seva prosa amena, fou el primer cronista d’Occident i el veritable pare de la història.