heroi
| heroïna

héroe, heroína (es), hero, heroine (en)
f
m
Mitologia

Ésser semidiví, al qual són atribuïdes gestes prodigioses a favor del grup que el reconeix com a tal.

La seva figura sovinteja en la mitologia de diversos pobles primitius i, bé que concebuda antropomòrficament, hom li reconeix poders sobrenaturals. A Grècia, als segles VIII i VII aC, s’afermà el culte als herois, que esdevingué ritu de súplica per a obtenir llur protecció.