herpetologia

herpetología (es), herpetology (en)
f
Herpetologia

Part de la zoologia que estudia els amfibis i els rèptils des del punt de vista anatomicomorfològic, filogenètic, evolutiu, embriològic, fisiològic i ecològic.