Hestia

Ἑστία (el)

Divinitat grega de la llar, filla de Cronos i de Rea.

Obtingué de Zeus la gràcia de restar eternament verge a l’Olimp. Entre els romans, fou venerada amb el nom de Vesta.