hetera

hetaira (es), hetaera (en)
f
Història

Entre els grecs antics, cortesana d’un nivell cultural i artístic en general força elevat.

Com que el paper de la muller legítima tenia un relleu escàs en el si de la família, les heteres tingueren un paper important en la societat grega (sobretot a Atenes) i gaudiren d’una notable consideració per llur refinament estètic i espiritual. Aspàsia, Thaïs, Friné, la model d’Apel·les i de Praxíteles, en són exemples cèlebres.