hexàgon

hexágono (es), hexagon (en)
m
Matemàtiques

Polígon de sis angles i, per tant, de sis costats.

En un hexàgon regular, la longitud l de cada costat coincideix amb el radi de la circumferència circumscrita, i l’apotema val