hexaquisoctàedre

m
Mineralogia i petrografia

Sòlid cristal·logràfic constituït per 48 cares triangulars.

Hom el pot considerar com un octàedre sobre cadascuna de les cares del qual hom ha col·locat una piràmide hexagonal. És la forma holoèdrica general del sistema regular.