Hideki Shirakawa

(Tòquio, 20 d’agost de 1936)

Químic japonès.

L’any 2000 rebé el premi Nobel de química, juntament amb A.J.Heeger i A.G.MacDiarmid, pel descobriment i desenvolupament dels polímers conductors. La seva descoberta —anunciada pels tres premiats, després d’alguns mesos de treball en equip, l’any 1977— permeté començar a emprar els plàstics conductors en diverses aplicacions, com panells solars, telèfons mòbils, pantalles d’ordinadors de baixa radiació i rodets de fotografia. El desenvolupament dels polímers conductors contribuirà a augmentar la velocitat dels ordinadors i a reduir-ne les mides.