hidrazina

H2N-NH2
f
Química

Líquid incolor que es fon a 1,4°C i bull a 113,5°C.

Fou descobert el 1889 per T. Curtius. Hom l’obté mitjançant el procés de Raschig. Actua com a reductor enèrgic, reacciona amb els composts carbonilats donant hidrazones i amb els derivats dels àcids carboxílics produint hidrazides. És emprada en anàlisi química i, sobretot, com a monergol i com a propergol líquid en alguns coets.