hidrocaritàcies

f
pl
Botànica

Família d’helobials de flors actinomorfes, hipògines i trímeres, i de fruits bacciformes.

Comprèn unes 100 espècies d’herbes aquàtiques tals com l’elodea (Elodea sp).

Hidrocaritàcies més destacades

Elodea sp elodea
Thalassia sp talàssia
Vallisneria sp val·lisnèria