hidròxid de potassi

KOH
m
Química

Sòlid blanc, deliqüescent, que absorbeix activament aigua i diòxid de carboni de l’aire, soluble en l’aigua i alcohols, que es fon a 360°C.

Hom l’obté per electròlisi de solucions concentrades de clorur potàssic. Presenta caràcter fortament bàsic i és emprat en la fabricació de sabons i detergents, principalment líquids, com a agent de blanqueig, en la manufactura de l’àcid oxàlic, en la preparació de sals potàssiques, reactiu analític i com a additiu alimentari alcalí.