Highlands

Regió d’Escòcia i divisió administrativa de Gran Bretanya que comprèn la zona d’altes terres, al N dels Lowlands.

La capital és Inverness. És un conjunt de massissos i altiplans formats per materials cristal·lins i metamòrfics, fracturats en grans blocs dissimètrics. El relleu, de formes feixugues, és més elevat i accidentat a la part occidental i més baix i suau a la part oriental. La depressió del Glen More divideix aquestes terres en les muntanyes Grampianes, al S, més elevades i compactes —on hi ha el Ben Nevis (1 343 m)—, i els Northern Highlands, al N, més baixos i accidentats. De clima rigorós i terres pobres, és encara una regió endarrerida, on la ramaderia fou l’activitat bàsica. Sotmesa a un fort despoblament, la densitat de població és la més baixa de la Gran Bretanya (8 h/km2; 1995). Des dels anys setanta, diverses iniciatives com ara la repoblació forestal, la construcció de centrals hidroelèctriques, l’establiment d’algunes indústries (paper i alumini a Fort William), el descobriment de petroli a la mar del Nord i l’impuls del turisme, han contribuït a una certa reactivació de la regió.