higienisme

m
Sociologia
Medicina

Corrent de pensament desenvolupat al s. XIX, dirigit generalment per metges, que denunciava la manca de salubritat i d’higiene a les ciutats industrials.

Els seus adeptes cridaren l’atenció sobre les altes taxes mitjanes de mortalitat i les freqüents epidèmies (còlera, tifus, paludisme). L’higienisme es manifestà principalment a Anglaterra, amb obres com ara Report on the Sanitary Conditions of the Labouring Population (1842), d’E.Chadwick, que contribuí a l’aprovació el 1848 de la primera Public Health Act, o en l’obra de B.W. Richardson, creador del Journal of Public Health and Sanitary Review (1855-59), de la Social Science Review (1862) i de la utopia Hygeia, or the City of Health (1875). A França hom publicà obres com el Tableau de l’état physique et morale des ouvrières (1840), de L.R.Villarmé, i el 1850, després de l’epidèmia de còlera del 1849, fou aprovada una llei que regulà les característiques dels habitatges de lloguer. Les obres dels higienistes forneixen una gran quantitat d’informació sobre les ciutats industrials i contribuïren a la creació de la legislació de l’habitatge. A l’Estat espanyol l’higienista més important fou Pere Felip Monlau i Roca, iniciador d’una escola d’higienistes a la qual pertangueren J. Giné i Partagàs i R. Rodríguez i Méndez; Monlau és autor, a més d’obres sobre higiene, d'Abajo las murallas... (1841), un dels punts de partida de l’obra teòrica d’Ildefons Cerdà. Aquest corrent higienista es concretà al Principat en la creació de l'Acadèmia d’Higiene de Catalunya (1887) i de l’Institut d’Higiene Urbana de Barcelona (1891), dirigit per Lluís Comenge, que fou, també, el primer president de l’Acadèmia. El 1906 tingué lloc el primer Congrés d’Higiene de Catalunya. Al País Valencià, Joan Baptista Peset i Vidal fou el principal promotor de la creació de l’Institut Mèdic, que es preocupà especialment de la qüestió de la higiene. Cal esmentar, també, les publicacions periòdiques “Revista de Higiene y Policía Sanitaria” (1890), fundada per Frederic Castells a Barcelona, i la “Revista de Higiene y Tuberculosis” (1905), creada per Josep Chabàs a València.