Higuera la Real

Municipi de la província de Badajoz, Extremadura, al vessant N de la Sierra Morena.

L’economia és agrícola (cereals, oliveres i llegums) i ramadera (bestiar porcí, boví i de llana). S'hi exploten pedreres. Les indústries són sobretot derivades. En el cap del terme, n'és remarcable l’església gòtica.