himne

m
Música
Literatura
Cristianisme

Composició que exalta accions i ideals de l’individu, d’un poble, d’una comunitat o també d’un partit.