hipersensibilitat

f
Biologia

Modificació de l’estat reaccional d’un organisme induïda per sensibilització.