hipertext

m
Electrònica i informàtica

Accés a la informació textual o multimèdia de manera no seqüencial.

La informació, que pot ésser textual, gràfica, de video, d’àudio, etc., és relacionada mitjançant nusos conceptuals que estan interconnectats en forma de xarxa. D’aquesta manera, hom pot accedir a la informació saltant pels conceptes a la manera d’una associació d’idees, tot evitant l’accés seqüencial.