hipnosi

hipnosis (es), hypnosis (en)
f
Psicologia

Estat de son profund en el qual resulta tan exaltada la suggestibilitat de l’individu, que aquest pot obeir, àdhuc un cop despert, les ordres que li dóna aquell qui, emprant diversos mitjans, pot sumir-lo en aquest son.

La psicoteràpia recorre a la hipnosi per tal d’eliminar pertorbacions funcionals de caràcter psíquic.