hipocicloide

f
Matemàtiques

Corba engendrada per un punt fix d’una circumferència que roda, sense lliscar, per dins d’una altra, mantenint-se ambdues tangents interiors.

La seva equació és

on r és el radi de la circumferència fixa, i a , el radi de la circumferència mòbil. L’equació s’obté, doncs, de la de l'epicicloide fen a negativa. Quan r= 3 a és una deltoide i quan r= 4 a és una astroide.