Hipòcrates de Quios

Ἱπποκράτης ὁ Χῖος (el)

(Quios, 470 aC? — Quios, 400 aC?)

Matemàtic grec.

Emprengué l’organització sistemàtica de les matemàtiques i investigà la quadratura del cercle i la duplicació del cub. També féu algunes investigacions astronòmiques.