hipòtesi

f
Epistemologia

En ciències experimentals, proposició conjectural, ordinàriament en funció d’una teoria, formulada amb vista a l’orientació de la investigació i destinada a la verificació empírica, adés per observació directa, adés per acord de totes les conseqüències que hom en pugui derivar amb l’observació.