hipòtesi

hipótesis (es), hypothesis (en)
f
Lògica

Proposició o supòsit, acceptat independentment de la seva veritat o falsedat, del qual hom pot deduir un conjunt de proposicions o conseqüències.