hippy
*

adj
Sociologia

Dit de la moda sorgida entre els hippies i acceptada dins la societat burgesa.