hispanisme

m
Lingüística i sociolingüística

Mot o gir de la llengua castellana emprat en una altra llengua.