histamina

C5H9N3
f
Bioquímica

Hormonoa tissular produïda per descarboxilació de la histidina.

Actua com a potent dilatador dels vasos sanguinis i dels capil·lars i provoca la contracció de la musculatura llisa. Intervé com a element desencadenant en el xoc anafilàctic (anafilaxi).